Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Anna” Anna Kaczyńska Ireneusz Kaczyński Spółka Jawna zrealizowało projekt pn. „Opracowanie Biznes Planu w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa PHU ANNA” (projekt nr RPPD.01.04.01-20-2548/20) Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”.

Cel projektu: opracowanie profesjonalnego dokumentu – Biznes Planu w celu podjęcia decyzji w zakresie dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i nowych inwestycji.

– wartość projektu: 61 254,00 zł

– wkład Funduszy Europejskich: 37 350,00 zł

 

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe “ANNA” Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński Spółka Jawna skorzystało z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: Dotacja na kapitał obrotowy i realizuje projekt pt.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla PHU „ANNA” SPÓŁKA JAWNA”

Umowa nr: POPW.01.05.00-20-0180/20-00 z dnia 16.09.2020 r.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Otrzymana kwota dotacji: 183 491,31 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020