Wprowadzone przez zamanna

Opracowanie Biznes Planu w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa PHU ANNA

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Anna” Anna Kaczyńska Ireneusz Kaczyński Spółka Jawna zrealizowało projekt pn. „Opracowanie Biznes Planu w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa PHU ANNA” (projekt nr RPPD.01.04.01-20-2548/20) Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”. Cel projektu: opracowanie profesjonalnego dokumentu – Biznes Planu w celu podjęcia […]

Dotacja na kapitał obrotowy dla PHU „ANNA” SPÓŁKA JAWNA”

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe “ANNA” Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński Spółka Jawna skorzystało z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: Dotacja na kapitał obrotowy i realizuje projekt pt.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla PHU „ANNA” SPÓŁKA JAWNA” Umowa nr: POPW.01.05.00-20-0180/20-00 z dnia 16.09.2020 r. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności […]