Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe “ANNA” Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński Spółka Jawna skorzystało z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: Dotacja na kapitał obrotowy i realizuje projekt pt.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla PHU „ANNA” SPÓŁKA JAWNA”

Umowa nr: POPW.01.05.00-20-0180/20-00 z dnia 16.09.2020 r.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Otrzymana kwota dotacji: 183 491,31 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020